Obligationer

Vad är egentligen en obligation? En obligation är ett räntebärande skuldbrev som visar att man har lånat ut pengar till staten, ett företag, kommunen eller en bank. Utgivaren av en obligation kallas för emittent.

När man köper en obligation så blir man ägare till ett skuldbrev som ger en viss ränta. Emittenten får sedan en viss tid, löptid, på sig att betala tillbaka skulden och räntan baserar på hur lång löptiden är. Som privatperson kan man köpa privat- eller premieobligationer medan när staten lånar ut pengar till allmänheten så kallas det för premieobligationer.

obligationer

Privatobligationer delas in i två olika typer, kupongobligationer och nollkupongsobligationer och har en löptid på mellan ett och tio år. Med kupongobligationer är emittenten bunden till att göra periodiska betalningar av räntan, det vill säga delar av räntan på obligationen betalas ut med bestämda intervaller.

När det gäller nollkupongsobigationer så betalas räntan ut i en klumpsumma när löptiden tar slut. Premieobligationer är numrerade precis som lottosedlar och ger därefter en viss ränta. Räntan samlas ihop i en pott som Riskgälden två till sex gånger om året drar skattefria vinster från. Man behöver dock köpa ett bestämt antal obligationer i nummerföljd för att vara garanterad en viss vinst.

Den största skillnaden mellan aktier och obligationer är egentligen att obligationer är skulder och aktier är en investering av det egna kapitalet. När man köper aktier så satsar man sitt eget kapital i ett företag och blir därmed ägare i företaget. I och med detta har man rätt att rösta om företagets olika beslut samt ta del av framtida vinstutdelningar.

Vid investeringar i obligationer så köper man en del av ett företags skuld och blir på så sätt kreditgivare till företaget. Den största förmånen med att vara kreditgivare är att man har förtur till företagets tillgångar. Detta är en stor fördel vid en eventuell likvidation av företaget eftersom kreditgivare får betalt före aktieägare. Däremot har obligationsägare ingen rätt att ta del av företagets eventuella vinster. Är du intresserad av att handla med obligationer så är IG.se en bra och professionell sida att använda sig av.

För att summera så är obligationer generellt en tryggare och säkrare investering än aktier. Aktier har oftast en högre avkastning på grund av att de medför en högre risk, men om man behåller obligationen till förfallodatum så vet man exakt hur mycket pengar man får tillbaka i ränta. Pengarna i en obligation är heller inte bundna och man kan när som helst sälja sina obligationer. Man är dock inte garanterad att få tillbaka insatsen på obligationen om man säljer innan förfallodatum.

Det är också bra att känna till att det tas ut en viss avgift vid köp och försäljningar av obligationer.