Buffertkonto: Ett effektivt sätt att spara pengar

Många av oss drömmer om att spara pengar men endast få av oss lyckas med det. Den största orsaken till detta är att de flesta av oss saknar en klar strategi för hur vi kommer att spara pengar. Om du har en klar strategi som du följer regelbundet är det mycket sannolikt att du kommer att spara pengar på lång sikt.

I denna artikel kommer jag att presentera en effektiv strategi för att spara pengar, nämligen att spara med hjälp av ett buffertkonto. (more…)