Så här undviker du problem med kontaktlinser

Att köpa linser på nätet har blivit mycket populärt i Sverige. I denna artikel går vi igenom de viktigaste skötselråden för att hålla dina nyinköpta linser i bästa kondition. Därigenom minskar du riskerna för infektioner i ögonen och felaktig synkorrigering på grund av felaktigt hanterade linser.

Under dagen bildas beläggningar av proteiner och smuts på dina linser. Detta kommer från tårfilmen och behöver avlägsnas för att undvika komplikationer. Efter varje användning är det därför viktigt att rengöra och desinficera dina kontaktlinser. Det är även viktigt att ditt linsetui rengörs regelbundet och byts ut för att undvika förorening. Linsvätskeflaskor ska noggrant förslutas och kastas om bäst-före-datum gått ut. Linsvätska ska heller inte blandas mellan olika fabrikat.

Några praktiska råd om skötsel & användning

Använd aldrig “gamla” linser.
Endagslinser ska användas en dag.
Månadslinser en månad.
Undersök dina ögon minst en gång om året hos din optiker
Använd alltid färsk linsvätska.
Sörj för god handhygien när du hanterar dina linser.
Följ noggrant din optikers instruktioner och de instruktioner som medföljer dina produkter.
Håll ditt linsetui rent och byt ut det ofta.
Ta omedelbart ut dina linser om du upplever obehag och rådgör med din optiker.
Undvik att använda smink på den inre delen av ögonlocken eller droppa något i ögonen utan att först rådgöra med din optiker.
Se till att hårspray eller produkter inte kommer i kontakt med dina linser.
Späd aldrig ut, blanda eller fyll upp för mycket vätska i linsetuiet.

Lite kort om olika rengöringsprodukter

Det finns ett antal olika linsvätskeprodukter som kan används för den rengöring och desinficering av kontaktlinser.

Saltlösning – En vätska som används för att skölja linsen efter rengöring och för att förbereda insättning av linsen i ögat. “Multipurpose solution vätskan” är den mest populära rengöringsvätskan för linser. Den används för rengöring, sköljning, förvaring och desinficering av kontaktlinserna. Detta är det enklaste sättet att rengöra dina linser på eftersom man inte behöver andra vätskor.

Cleaner – Används för daglig rengöring av linserna. Vanligen droppas lite av cleanern på kontaktlinsen och skrubbas sedan noggrant på vardera sidan. Cleaner används av de som har mycket beläggningar på kontaktlinserna.

Desinficeringsvätska (Väteperoxid) – Används för desinficering av kontaktlinserna. Desinficeringsvätska finns i enstegs- eller tvåstegssystem. En tvåstegs produkt kräver att kontaktlinsen blir neutraliserad innan den sätts in i ögat, annars kan placeringen av linser bli mycket smärtsam. Denna lösning är bra för linsanvändare med känsliga ögon.

Proteinborttagningsmedel – Finns som tablett eller i lösningsform. Används om rengöringsvätska i sig inte är tillräcklig. Detta medel används för att avlägsna (ta bort) proteiner från linsytan, antingen dagligen eller någon gång i veckan vilket normalt är tillräckligt.

Linsetuiet

Det är minst lika viktigt att noggrant rengöra linsetuiet som att rengöra sina kontaktlinser. Liksom dåligt sköta linser kan ett kontaminerat linsetui orsaka komplikationer som exempelvis sår på hornhinnan. Det rekommenderas därför att linsbärare som upplever obehag vid användandet av kontaktlinser kontrollerar sitt linsetui och följer nedanstående råd.

Linsetuiet bör även bytas efter ca två månaders användning. Efter att ha satt i kontaktlinserna ska rengöringslösningen i etuiet hällas ut och sköljas med koksaltlösning eller desinfektionslösning. Använd aldrig kranvatten för rengöring då både kranar och vattnet kan innehålla skadliga mikroorganismer. Linsetuiet ska efter rengöring lufttorkas och är därefter redo för ny användning.

Leave a Reply