Kollaborativa robotar

Modern teknik erbjuder många möjligheter till effektivisering av arbete i olika former. Robotar kan användas för att förbättra arbetsmiljön för människor, till exempel genom att höja produktiviteten samt minska risken för skador eller olyckor. I den här artikeln skriver vi om den specifika robottyp som kallas kollaborativa robotar.

Vad är kollaborativa robotar?

Kollaborativa robotar, även kända som cobotar/cobots, är robottyper avsedda för bruk i samspel med människor. Det finns således en viss skillnad mellan kollaborativa robotar och vanliga helautomatiserade robotar som används för industriellt bruk. Företaget Universal Robots, grundat i Danmark 2005, var först med att göra kollaborativa robotar till ett praktiskt verktyg att använda för både större och mindre företag, i en mängd olika branscher. Försäljning av kollabortativa robatar har ökat med 23% under 2018 och prognosen för framtiden ser lovande ut.

Var används kollaborativa robotar?

Kollaborativa robotar kan utföra en lång rad olika arbetsuppgifter och används i en mängd olika branscher. Några av alla dessa användningsområden är:

Elektronik

Cobotar kan hantera små elektroniska komponenter med oerhörd precision. De kan programmeras att göra små rörelser upprepade gånger, till exempel dra åt skruvar, rengöra komponenter och sköta montering av mekaniska delar. Användningsområdet för kollaborativa robotar inom elektronik- och teknikbranschen är väldigt brett och fördelarna är många med att ha dem till hjälp i det dagliga arbetet.

Fordonsindustrin

Inom biltillverkning är robotarmen ett vanligt och mycket effektivt hjälpmedel på monteringslinjen. Att använda kollaborativa robotar inom fordonsindustrin ökar effektiviteten i produktionsledet och blir snabbt en lönsam investering för fordonstillverkaren.

Jordbruk och livsmedelsproduktion

Kollaborativa robotar kan ständigt vara i drift och utan problem arbeta både obekväma arbetstider och under tuffa förutsättningar såsom kyla, tunga monotona lyft med mera. Detta gör dem ypperliga att använda inom livsmedelproduktion.

Läkemedelsbranschen

Kollaborativa robotar kan hålla en hög noggrannhet, samtidigt som de dessutom är praktiska ur ett hygienperspektiv. De kan bland annat vara till hjälp vid hantering av medicinteknik, räkna och kontrollera varor med stor precision och på ett säkert sätt hantera känsliga delar av mindre implantat eller andra medicintekniska fabrikat.

Fler användningsområden och branscher

Detta är bara några av de branscher där kollaborativa robotar används. På Universal Robots hemsida finns massor av exempel på hur deras robotar används, dels i olika branscher, även mer specifikt med fallstudier i hur olika företag dragit nytta av cobotar på just sin arbetsplats. Övriga branscher innefattar:

  • Möbler och utrustning
  • Metall- och maskinindustrin
  • Plaster och polymerer
  • Vetenskap och forskning

Vad finns det för fördelar med att använda kollaborativa robotar?

Det finns givetvis oräkneliga fördelar med att ta hjälp av robotteknik för att både underlätta och påskynda arbetsprocesser i alla möjliga industrisammanhang. Här är några viktiga fördelar som cobotar har gett många av de företag som tagit in dem i sina produktionsled:

  • Sänkta kostnader – Kollaborativa robotar kan öka produktiviteten och snabbt bli en investering som bidrar till sänkta produktionskostnader.
  • Bättre arbetsmiljö – Med hjälp av cobotar kan stressnivån och risken för diverse arbetsskador och olyckor minimeras på många arbetsplatser.
  • Precision och säkerhet – Den avancerade tekniken bakom kollaborativa robotar gör det möjligt för dem att med oerhörd precision utföra arbetsuppgifter både noggrannare och snabbare än vanliga medarbetare. De kan dessutom arbeta i helt sterila miljöer vid hantering av känsliga produkter såsom läkemedel eller sköra elektroniska komponenter.

Leave a Reply