Hur gammal ska man vara för ett lån

Ibland kommer det lägen då man snabbt behöver pengar för någon större eller mindre utgift. Kanske får du plötsligt en oväntat hög mobilräkning eller snabbt behöver reparera någon pryl. Ja, det kan finnas många anledningar till att man behöver långa pengar.

Vilka är då kraven för att du skall kunna beviljas ett lån? Kan vem som helst ansöka om ett lån? Finns det krav på en viss ålder, en undre åldersgräns för att få ett lån? Frågorna är ofta många.

Hur gammal måste man vara ett lån?

Som grundregel gäller att den som ansöker om ett lån skall vara myndig, det vill säga 18 år fyllda eller äldre. Vanliga banker har oftast som krav att låntagaren skall vara minst 18 år, men vissa banker, speciellt online-banker och kredit- och låneinstitut online kan ha krav på högre ålder, till exempel att du måste ha fyllt 20 år. Speciellt om du behöver ett större lån så gäller knappast enbart uppfyllda ålderskrav som garanti för ett lånelöfte. Vid mindre summor och snabblån gäller vanligen att de flesta kan få ett lån om man har åldern inne. Vid större summor gör banken vanligen en noggrannare och mera personlig bedömning av en kunds möjligheter att få ett låneavtal.

Andra krav på låntagaren

Beroende på summan och var du ansöker om lånet så kan det tillkomma helt andra krav.

Följande krav kan långivaren ha:

Svenskt medborgarskap eller liknande. Om du bor i Sverige och ansöker om lån, ställer långivaren vanligtvis krav på att du ska vara svensk medborgare. Uppfylld ålder och svenskt medborgarskap är de vanligaste kraven, men det kan finnas undantag från det. Till exempel kan vissa banker ha som krav att du haft uppehållstillstånd i minst tre år för att få ett lån, alternativt att du har en fast adress i Sverige.

Krav på inkomst och att ekonomin är under kontroll. Beroende på var du ansöker om ditt lån och beroende på lånets storlek kan banken eller utlåningsinstansen kräva att du har en fast inkomst på xxx kronor per år. Om du har lån från förut kan det också minska på chanserna. Många har också som krav att det inte får finnas några aktuella betalningsanmärkningar. Men ifall det gäller lån av mindre summor kan du troligen låna också om du har någon anmärkning i bagaget.

Leave a Reply