Enkel fakturahantering

En faktura är en räkning, ett krav på pengar från en annan motpart. De flesta privatpersoner betalar idag sina räkningar via internet eller via autogiro. På bara 20 år har sättet vi betalar våra räkningar på ändrats drastiskt. Det är inte enbart privatpersoner som måste betala sin hyra och andra räkningar, företagen har även de massor av räkningar att ta hand om. Idag finns det enkla datasystem som underlättar företagens fakturahantering, för företagen har betydligt fler fakturor att ta hand om än en privatperson, då de även väntar in pengar för deras tjänster.

Elektronisk fakturahantering

Idag finns det knappt ett enda företag som sköter sin fakturahantering manuellt, istället är det avancerade dataprogram som tar hand om det hela. Som egenföretagare kan det vara svårt att själv utveckla ett bra och fungerande elektroniskt system, då går det alldeles utmärkt att anlita en andra part som sköter om bolagets ekonomi. En annan variant kan vara att köpa en färdig programvara som laddas hem till företagets egna system. De flesta företag skickar sina fakturor på mail så att scanna in fysiska räkningar är något som blir allt ovanligare. De företag som väntar in pengar via fakturering skriver ändå fakturan i datorn så handläggningen blir billigare då hela kedjan finns elektroniskt. (more…)

Starta eget företag

Att starta eget är för många en dröm, och för en del blir det verklighet. De som lyckas försörja sig på sitt företagande har på många sätt oftast ett bra och stimulerande arbetsliv. Att vara sin egen chef och kunna bestämma över sin egen tid, liksom att direkt få belöning när det går bra, är någonting som gör att man uppskattar tillvaron. Att man dessutom har möjlighet att syssla med någonting som man verkligen tycker om, någonting som man tidigare kanske trodde att man enbart skulle kunna ha som en hobby, gör det ännu bättre.

Var börjar man?

En naturlig början om man är ute efter att starta upp en alldeles egen verksamhet är att se till att välja en bransch eller ett visst område, som man vill att företaget ska verka i. Till exempel så skulle man kunna börja med att identifiera ett intresse man har. När man är ute efter att starta upp en verksamhet, kommer man alltid ha störst chans att lyckas om den innebär att man sysslar med något som man är intresserad av. För en del kan pengar vara motivation nog, men inte ens då skadar det att man också sysslar med något som berör ens egna intressen. (more…)

Hitta rätt jobb direkt genom dessa fem råd

Det är vanligt att grubbla över sitt karriärsval, även när din utbildning, dina färdigheter, och din erfarenhet pekar dig i en viss riktning. När du väl har alla dina alternativ på bordet så är det vikitgt att göra ett informerat och välgrundat beslut. Vilka faktorer ska du tänka på när du bestämmer vilken karriär som är rätt för just dig? Det är en bra fråga. Dessa faktorer kommer nämligen vara enormt viktiga för hur nöjd du kommer vara med ditt karriärsval på en långsiktig basis. Vi rekommenderar att du ska tänka på de följande fem faktorerna:

  1. Har jag den nödvändiga kompetensen för att lyckas?

Om du är en den perfekta matchningen baserat på din utbildining, färdigheter, och erfarenhet – hatten av. Att hitta ett jobb där du prickar in alla dessa punkter är exceptionellt sällsynt. Men även om du saknar de önskade kunskaperna och erfarenheterna innebär inte det att du inte kommer passa in. Om din utveckling kan främjas genom bra utvecklingsmöjligheter kan det i stället vara en väldigt bra möjlighet. Om detta inte är fallet däremot bör du överväga risken som finns att göra dåligt ifrån sig – ett misstag som enkelt kan förstöra din kredibilitet och till och med sätta din anställning på spel. (more…)

Varför ska företag i privat sektor arbeta med krishantering?

Krishantering är ett samlingsbegrepp för hur man arbetar med kriser, olyckor och katastrofer. Krishantering utgår från två stycken perspektiv: krisplanering avseende planering för framtida kriser, samt krishantering när krisen är ett faktum och företaget utsätts för en krisartad händelse och krisarbete påbörjas eller genomförs. Vad som kännetecknar en kris är främst att de handlingsmönster som finns internt i organisationerna inte längre räcker till, vilket i sin tur kan skapa förvirring, kaos och ge sken av att det är ingen som längre har kontroll.

krishantering

Krissituationer är händelser som avviker eller stör den vardagliga verksamheten såsom spel och den populära användningen av SHL speltips. Detta är på ett sådant sätt att det är ett hot eller en fara mot liv, hälsa och egendom och kan alltså innebära allt från hot på arbetsplatsen, allvarliga arbetsplatsolyckor, brand eller att någon skadar sig allvarligt i verkstaden. En händelse är inte en kris bara för att den omfattar många människor. En kris kan likväl ske i ett företag lokalt, i en familj eller för en enskild individ. När man talar om begreppet krishantering så syftar man på de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då en kris inträffar. (more…)