Buffertkonto: Ett effektivt sätt att spara pengar

Många av oss drömmer om att spara pengar men endast få av oss lyckas med det. Den största orsaken till detta är att de flesta av oss saknar en klar strategi för hur vi kommer att spara pengar. Om du har en klar strategi som du följer regelbundet är det mycket sannolikt att du kommer att spara pengar på lång sikt.

I denna artikel kommer jag att presentera en effektiv strategi för att spara pengar, nämligen att spara med hjälp av ett buffertkonto.

En buffert är helt enkelt en summa pengar som du kan använda för vad du vill, t.ex. att åka på en resa, betala för en bilreparation osv. Summans storlek beror på din egen ekonomi: hur stora inkomster du har, vilka är dina månatliga utgifter osv. Buffertens roll är att du binder dig till att varje månad lägga en viss summa i bufferten – summan kommer alltså att växa varje månad – vilket motiverar dig till att spara mer. Du får aldrig lyfta hela bufferten från kontot.

Att börja ett buffertkonto är enkelt, det är bara att besöka banken och skapa ett gratis sparkonto som du använder för bufferten. De goda sidorna med ett sparkonto är att du enkelt kan lyfta en liten summa från kontot då du behöver pengar, banken betalar en ränta på beloppet som ligger på kontot och banken kommer också att se på dig positivt då du ansöker om ett större lån (bostadslån). När du har skapat kontot bör du skapa en automatisk giro som flyttar pengar från ditt vanliga konto till sparkontot varje månad.

Att spara pengar med hjälp av ett buffertkonto är effektivt eftersom:

Du lägger in pengar varje månad (du är binden),
Summan växer varje månad – du blir motiverad,
Du lyfter aldrig hela summan från kontot,
Banken betalar en ränta på beloppet, och
Du får använda pengarna till vad du vill (till skillnad från t.ex. bostadslån)

Du kan tänka på ett buffertkonto som ditt eget lilla smslån eftersom du kan lyfta en liten summa pengar då du behöver det och du betalar lånet tillbaka genom att lägga till pengar på kontot varje månad.

Vilken strategi använder du får att spara pengar på lång sikt?

Leave a Reply