Behöver alla betala skatt?

De flesta privatpersoner och företag som har en inkomst eller förtjänst måste betala skatt i Sverige. Skatten finansierar saker som kommer allmänheten till nytta. Det är skola och sjukvård men även infrastruktur som vägnät och järnvägar. Det finns de som arbetar och utför tjänster som inte behöver betala skatt, eller har en kraftigt reducerad skatteprocent. Det är inte enbart svenska medborgare som skattar i Sverige utan även utländska kan komma att behöva betala in pengar till svenska skatteverket.

Utländska medborgare

De utländska medborgare som betalar skatt i Sverige är de som äger vissa typer av värdepapper eller andra saker som är belagda med skatt. Beroende på de olika ländernas dubbelbeskattningsavtal så skattar de olika mycket. De som utför olika tjänster inom rikets gränser måste även de skatta. Det handlar både om byggnadsarbetare och artister som utför ett tillfälligt arbete. Det är inte den vanliga preliminärskatten som de betalar utan det är artistskatt men även kupongskatt. För de som arbetar på byggen eller liknande märks sällan den svenska skatten eftersom allt sker via bolagens ekonomiavdelningar. Med andra ord är det företaget som skattar för tjänsterna.

Alla betalar inte skatt i Sverige

Det finns svenska medborgare som inte skattar alls. De flesta inom denna kategori tillhör de lågavlönade eller arbetslösa som tjänar så små summor att de inte kan klara sig på dem. Det är framför allt ungdomar som sommarjobbar som inte behöver skatta då de enbart jobbar en eller två månader om året. Att vi skattar mycket i Sverige visar sig även då vi betalar skatt på visa ägodelar som vi köpt för skattade pengar. Bilen är en av dessa ting men det finns olika undantag som gör att vissa helt slipper att skatta. De som äger en veteranbil behöver exempelvis inte betala skatt på den.

Leave a Reply